Pressemelding

NAS registrerer at dyrebutikk-kjeden TAM har inngått et samarbeid med et firma vedrørende kursing på hund for sine ansatte.
NAS synes at det er svært positivt at TAM har sett behovet for, og ønsker å, heve de ansatte i sin kompetanse.

På generelt grunnlag vil NAS påpeke viktigheten av de ansatte kurses av personell som har en faglig forankret kunnskap og kompetanse, samt et treningsopplegg som er i samsvar med de førende etiske synspunkter i hundetrening.

TAM burde være sin rolle bevisst som samfunnsaktør på dette området, og bør i aller høyeste grad søke å bruke faglig og etisk basert kompetanse, når eget personell skal kurses/kompetanseheves.

NAS har på denne bakgrunn sendt et brev til TAM for å redegjøre for viktigheten av å benytte kompetent personell i dette opplæringsarbeidet av de ansatte.

Rull til toppen