Pressemelding ang. strømhalsbånd og NKK

NAS mener:

Å bruke strømhalsbånd på hund er ulovlig (med et snevert unntak), etisk forkastelig, innebærer en redusert dyrevelferd og kan forårsake alvorlige atferdsproblemer hos din hund.

NAS har i dag sendt følgende mail til Norsk Kennel Klub (NKK) vedrørende strømhalsbånd:

NAS viser til utgivelsen av bladet Hundesport nr 8/2013 der det var lagt ved reklame.

NAS ønsker med dette å uttrykke vår forundring og bekymring over at NKK tillater at det sendes ut reklame for strømhalsbånd med bladet Hundesport.

NKK er en organisasjon med stor påvirkningskraft blant vanlige hundeeiere, og dette innebærer også et særskilt ansvar i hundeverden.

Gjennom denne type annonsering – hvor man er tydelig på at det ene halsbåndet brukes ved uønsket bjeffing (altså et ulovlig bruksområde) samt utydelig på hva slags dressurtrening de øvrige halsbåndene er ment for – svekkes respekten for forbudet mot bruk av utstyr som kan utsette hunden for elektrisk strøm.

Hundeeiere vil kunne forledes til å tro at det er lovlig å bruke denne type strømhalsbånd, slik som antibjeffehalsbånd, og dermed tas dette i bruk til tross for at det faktisk er forbudt.

NAS ser med bekymring på de uheldige virkninger som bruk av elektrisk utstyr kan ha for hunden. Ved bruk av slikt utstyr (f.eks. antibjeffehalsbånd) kan hunden utvikle alvorlige atferdsproblemer, og bruk medfører en redusert velferd hos den enkelte hund.

NAS anser det som svært uheldig at NKK tillater slik reklame, og vi er bekymret for hva slags signaleffekt dette har overfor den enkelte hundeeier.

NAS håper at NKK snarest vil ta et tydelig standpunkt i saken, og vi regner med at organisasjonen vil komme med en redegjørelse for sitt syn på bruk av strømhalsbånd.

Videre har NAS sendt følgende mail til firmaet som selger strømhalsbånd:

NAS viser til deres Høstkatalog, der det på side 65 fremgår at dere selger to ulike typer av strømhalsbånd. Det ene er et såkalt Antibjeffhalsbånd, og det andre er opplyst å være et dressurhalsbånd.

Det er ikke opplyst om at det i Norge er forbud mot bruk av strømhalsbånd, med et snevert unntak (såkalt «sauetrening» utført av autorisert personell). Det kan derfor synes som om deres firma forsøker å selge en vare som faktisk ikke er tillatt brukt i Norge til bjeffende hunder og dressurtrening.

NAS ser med bekymring på de uheldige virkninger som bruk av elektrisk utstyr kan ha for hunden. Ved bruk av slikt utstyr (f.eks. antibjeffehalsbånd) kan hunden utvikle alvorlige atferdsproblemer, og bruk medfører en redusert velferd hos den enkelte hund.

NAS håper at deres firma vil ta et etisk standpunkt, og avslutte alt salg av strømhalsbånd til privatpersoner.

NAS har også kontaktet Mattilsynet og bedt dem om å se nærmere på saken.

Rull til toppen