Pressemelding

Torsdag 05.10.2017 kunne vi lese om en 32 år gammel mann som i Bergen Tingrett ble dømt til 21 dager ubetinget fengsel etter å ha mishandlet en valp til døde. Han får også forbud mot å eie dyr i 5 år. Mannen tilstod å ha sparket, slått og bitt valpen, samt å forlate den lange perioder alene i 3 måneder frem til valpen døde. Han fortalte i retten at han også tidligere har mishandlet hunder.
Som en organisasjon som arbeider for etisk behandling av dyr og dyrs velferd, er det opprørende å se hvilken lav straff mannen tildeles. Dyrevelferdsloven av 2010 åpner for opptil 3 års fengsel ved grove tilfeller, vi mener det norske rettssystemet er altfor tilbakeholdne under straffeutmåling i saker som omhandler mishandling av dyr. Ifølge §3 i dyrevelferdsloven vår, som er internasjonalt kjent for sitt enestående innhold har dyr egenverdi og skal behandles godt. Det er vitenskapelig bevist at dyr har følelser og tilsvarende smertefølelse som oss mennesker. De er derimot prisgitt at vi mennesker tar vare på dem og gir dem det de trenger, inkludert trygge forhold. I tillegg er det selvfølgelig straffbart å utøve vold mot dyr. Vi ser derfor ikke hva som kan være så formildende i denne saken at mannen kun får 21 dagers betinget fengsel.
NAS er også bekymret for oppfølgingen av forbudet som ble gitt, mannen kan i praksis skaffe seg en ny valp i morgen. Og hva tilsier at han er kapabel til å ta seg av et dyr om 5 år når han allerede har mishandlet flere hunder over tid? Vi har også i §6 et kompetansekrav for dem som har omsorg for dyr. Her er tydelig kompetansen fraværende, noe som også burde virke skjerpende for straffen ved at det er snakk om en valp med sterkt avhengighetsforhold til mannen. Det er blant kriteriene retten skal vurdere straffen ut fra. I forarbeidene til loven står det følgende: “samtidig synes det å være en nokså utbredt oppfatning at nærmest enhver har frihet til å skaffe seg dyr og utøve en rekke aktiviteter hvor dyr inngår. En slik holdning er uforenlig med kompetansekravet.” Det skal ikke være en menneskerett å ha dyr!

Rull til toppen