Historie

I 1998 var Karen Overall foreleser på et seminar om hund og atferd ved Norges Veterinærhøgskole.  
Der møttes atferdsinteresserte fra hele landet og det ble luftet interesse for å starte en atferdsgruppe.

Et interimstyre bestående av Morten Bakken (forsker, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap), Gry Ellingsen Eskeland (veterinær og atferdskonsulent), Hans Petter Kjæstad (dr. med.vet.)  og Per Jostein Matre (cand.polit) startet arbeidet med å sette opp formål og struktur for gruppen. Arbeidsnavnet på gruppen ble NOSAK (Norsk Studiegruppe for Atferdsanalyse hos Kjæledyr), og det ble annonsert for gruppen i flere tidskrifter. 1999 ble som et oppstartsår å regne, det vil si at aktiviteten utad var lav.

Det første nyhetsbrevet ble sendt ut November -99, og det første konstituerende årsmøtet ble holdt 12/2-2000. Til denne datoen hadde vi nådd et medlemstall på 38, noe som vi var fornøyd med på den korte tiden.

NAS arrangerte deretter flere seminarer, slik som:
– Læringsteori v/John Arne Farsethås
– Konsultasjon v/Per Jostein Matre og Sarah Heath
– Angst og Fobier v/Ann Mcbride – University of Southampton
– Non kontingent forsterkning v/ Kenneth Larsen
– Fordypet rasekunnskap ved Åsa Ahlblom og Mona Mikaelsson Tørnblom
– Aggresjoner v/Dr. Petra Mertens, University of Munich
– Dyrevelferd v/ Prof. Donald Broom, Dr. med. vet. Bergljot Børresen, Prof. Bjarne Braastad m.fl
– Miljøberiking og problemløsing, hund og hest v/D. Selin
– Aggresjoner og farlige hunder v / Rudi De Mesteer og Jørgen Damkjær Lund

Et viktig satsningsområde for NAS ble arbeidet med å sikre høyt faglig nivå hos atferdskonsulentene, med videre sikte på å få godkjent atferdskonsulent som beskyttet yrkestittel.
I 2003 begynte NAS arbeidet med å rede grunnen for en sertifiseringsordning, som første steg på veien mot nettopp faglig høyt kvalifiserte atferdskonsulenter og offentlig beskyttet yrkestittel. Det ble deretter utarbeidet et forslag om sertifiseringsordningen i 2003, og saken ble sendt ut på høring til aktuelle medlemmer i NAS.

Et gjennomarbeidet forslag til sertifiseirngsordningen ble presentert på årsmøtet i 2005,  og årsmøtet 2006 godkjente og innførte sertifiseringsordningen, som da ble publisert på hjemmesiden .

For å gjøre det enklere gjennomførbart for interesserte å skaffe seg den påkrevde utdanningen i sertifiseringen, så tok NAS initiativ overfor UMB og fikk satt opp kursserien på seks moduler, og  første kurs i denne serien ble kjørt i 2008.

Aktiviteten utad har variert, men i januar 2010 gikk NAS ut med en pressemelding der man støttet ledende organisasjoner internasjonalt innen dyrevelferd, atferd og veterinærmedisin sine advarsler mot å trene hunder med metoder som forårsaker smerte og frykt. En foranledning til dette var Cesar Millans tv-program “Hundehviskeren”, som også ble sendt i Norge. Den felles pressemeldingen kan leses her.

NAS fortsetter å jobbe med aktuelle saker, og har en stadig økende tverrfaglig medlemsgruppe.

Rull til toppen