Om Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr (NAS)

 

NAS ønsker å bedre dyrevelferd, og relasjon mellom dyr mennesker i samfunnet, ved å fremme treningsmetoder basert på ny forskning, og dermed bidra til kompetanseheving blant både dyreeiere og de som jobber profesjonelt med dyreatferd.

Vårt arbeid:

Faglig besitter NAS formell teoretisk og forskningsbasert kunnskap samtidig som våre medlemmer samlet har bred praktisk erfaring i arbeid med dyr. Vi har et godt internasjonalt  nettverk som kan gi oss innspill og faglig påfyll. Vi representerer et bredt tverrfaglig miljø og nettverk der kompetanse om atferd og atferdsmodifisering er fellesinteressen.

 • Veterinærfag
 • Psykologifag
 • Dyrevelferd
 • Etologi
 • Atferdsmodifisering
Med bakgrunn i disse fagområdene besitter vi:
 • Generell kunnskap om de fleste selskapsdyrarter – hund, katt, hest, kanin, papegøyer m.fl.
 • Praktisk erfaring
 • Kombinasjonen av ulike fag sammen som kan bidra til å danne en mer helhetlig forståelse
 • Kunnskap om relasjoner mellom dyr og eier – kommunikasjon
 • Viktigheten av det å ha dyr og dyrenes terapeutiske, pedagogiske og helsemessige effekter for mennesker.
 • Kunnskap om historie og kultur i dyreholdet

Vi har et godt internasjonalt nettverk som kan gi oss innspill og faglig påfyll. Vi representerer et bredt tverrfaglig miljø og nettverk der kompetanse om atferd og atferdsmodifisering er fellesinteressen.

Rull til toppen