Spørsmål og svar

For å gjøre det enklere å finne ut av det man lurer på, har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får, og svaret på dem her;

 

Spørsmål: Jeg ønsker å bli atferdskonsulent, men ønsker å være sikker på at jeg får tatt eksamen i alle modulene, slik at jeg kan bli sertifisert.  Kan dere garantere for at kursene ved NMBU fortsetter?

Svar: NMBU har en policy om at de ikke gir noen garanti for at etterutdanningskursene sine blir satt opp resten av evigheten. Dersom du spør dem, vil du få svar at de ikke vil garantere dette.

Vi i NAS er jo interessert i at sertifiseringsordningen opprettholdes og at det er mulig å kvalifisere seg til den. Vi vil derfor påvirke universitetet til å opprettholde tilbudet sitt, og hvis de ikke kan gjøre det, vil vi finne andre muligheter for å kvalifisere seg, f.eks via andre universitet.

Allerede nå er det flere kandidater som har fått godkjent formell kompetanse i  etologi og antrozoologi/læringsteori/dyrevelferd og veiledning fra andre

universitet- De modulene som blir vanskelig å få tatt på andre måter , er Nevropsykologi og Psykofarmakologi -og Atferdsproblemer hos hund og katt – kliniske kasus.

De må vi i tilfelle bestille inn spesielt for de interesserte. Jeg tenker at vi er løsningsorienterte, og at du kan sette i gang med utdannelsen din.

Velkommen i gjengen og lykke til.

 

Spørsmål: Jeg lurer på hvordan man gjør det helt konkret rundt sertifiseringsøknaden, hvilke datoer og frister må jeg forholde meg til?

Svar: Det er søknadsfrist hvert kvartal hvor søknaden må sendes inn 14 dager før 1. april, 1.juni, 1. oktober og 1. januar, og det vil tilkomme en økonomisk kostnad for å få vurdert søknaden sin, dette for å få dekket utgifter til de eksterne sensorene, samt markedsføring av de sertifiserte atferdskonsulentene utad.

Per dags dato er dette beløpet beregnet til å være 5000,-. Behandlingstiden er maksimalt 3 mnd. Fakturaen på 5000,- må være innbetalt før prosessen med godkjenning i sertifiseringskomite og sensorer starter. Hva søknaden må inneholde og oppbygning finner du i detalj her.

Vi gleder oss til å få sertifiserte atferdskonsulenter, og vil oppfordre alle som er kvalifiserte til å utforme og sende en søknad! Vi håper på mange flotte søknader, og gleder oss til å få promotert sertifiserte og dyktige atferdskonsulenter!

Rull til toppen