Felles uttalelse fra NAS og NKK vedrørende strømhalsbånd

Bakgrunn for saken

Det er forbudt å bruke strømhalsbånd til hund.
Det er et snevert unntak fra dette totalforbudet, og det er for nødvendig aversjonstrening (såkalt «sauetrening») utført av autorisert personell.

Hvorfor er det forbudt å bruke strømhalsbånd til hund? Strømhalsbånd påfører hunden smerte, redusert dyrevelferd, og risiko for å utvikle atferdsproblem.

I Norsk Kennel Klub sitt medlemsbland «Hundesport» nr 8/2013 var det vedlagt reklame for strømhalsbånd.  Dette førte til at NAS tok kontakt med NKK for å uttrykke vår bekymring for den uheldige signaleffekten som dette har, og ikke minst svekkelsen av NKK sitt omdømme. NAS tok også kontakt med forhandler av strømhalsbånd. Mer om dette kan du lese her: https://nafs.no/pressemelding-ang-stromhalsband

NRK fanget opp pressemeldingen og saken, og kontaktet NAS fordi de ønsket å lage et innslag om saken. Innslaget finner man her: http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/dktl99090313/03-09-2013#t=8m32s NRK laget også en nettsak om dette: http://www.nrk.no/trondelag/reagerer-pa-stromhalsband-annonse-1.11211228

NAS kom frem til – på bakgrunn av det store engasjement som saken vakte – at vi ønsket å lage en fellesuttalelse da svært mange var berørt av saken. Fellesuttalelsen er signert av NAS, Norges Zoohandleres Bransjeforening, SPCA Norge, Dyrebeskyttelsen, Dyrevernalliansen, samt av mange veterinærer/dyreklinikker, hundetrenere, hundeskoler og atferdskonsulenter (https://nafs.no/felles-uttalelse-om-stromhalsband-til-hund).

Fellesuttalelsen ble varmt mottatt, og til slutt måtte vi sette en sluttstrek for antall organisasjoner, hundetrenere, hundeskoler, atferdskonsulenter og veterinærer som ønsket å delta i fellesuttalelsen. NAS takker alle sammen som har engasjert seg og støttet opp om fellesuttalelsen.

Mer enn 40.000 mennesker har sett fellesuttalelsen på Facebook som ble postet på deltakernes facebooksider og hjemmesider.  Fellesuttalelsen ble også trykket som kronikk i Aftenposten den 5. september 2013.

Den 21. januar 2014 hadde NAS og NKK et møte vedørende saken, der NAS fikk lagt frem sitt syn på NKK sin håndtering når det gjelder reklame for strømhalsbånd. NAS er svært glad for at NKK heretter ikke kommer til å tillate reklame for strømhalsbånd i sine kanaler.

 

Felles uttalelse fra NAS og NKK

Norsk Kennel Klub (NKK) og Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr (NAS) hadde den 21. januar et møte for å diskutere annonsering av strømhalsbånd i NKKs kanaler. Saken har sin bakgrunn i at det i fjor var vedlagt reklame for strømhalsbånd sammen med Hundesport.

På møtet uttrykte NAS sin bekymring for den uheldige signaleffekten det har når NKK tillater reklame for strømhalsbånd.

NKK og NAS hadde en god dialog på møtet, der NAS fikk lagt frem sitt syn på saken.

NKK er opptatt av å være et tydelig organ som fremmer hundesaken i Norge på en positiv måte. I sine etiske grunnregler for hold og trening for hund understreker NKK derfor viktigheten positiv forsterkning. På bakgrunn av NKKs fokus på positiv trening av hund har NKK nå besluttet å ikke lenger tillate annonser for strømhalsbånd i våre kanaler, selv om det er lovlig å reklamere for produktet.

NKK’s hjemmesider finner du her: http://web2.nkk.no/

 

Veien videre

NAS kommer til å fortsette arbeidet for å få innført også regulering av omsetning av strømhalsbånd. Mange har påpekt at det er underlig at strømhalsbånd som er forbudt å bruke, er tillatt å selge. Mange av oss vanlige hundeeiere forledes da til å tro at det er lov å bruke strømhalsbånd, siden det selges fritt over disk. Dette gjelder særlig fordi selgere i sin reklame for strømhalsbånd unnlater å opplyse om at dette faktisk er forbudt å bruke. NAS er enig i at dette er et paradoks, og at situasjonen er uoversiktlig for den enkelte hundeeiere – med tilhørende risiko for lovbrudd.

NAS klaget inn til Forbrukerombudet nettopp den reklamen som var vedlagt Hundesport nr 8/2013, og Forbrukerombudet er i sin vurdering av saken helt tydelig på at selger her har drevet med villedende reklame. Brevet fra Forbrukerombudet og mer om saken kan du lese her: https://nafs.no/forbrukerradet-slar-fast-villedende-markedsforing

 

Takk til alle dere som har engasjert dere i saken!

Rull til toppen