Fagdagen 2015

Fagdagen 2015

Fagdagen har blitt utvidet til en hel helg fylt med temaer rundt atferd!

Vi kan friste med Daniel Mills  som skal forelese om temaene ”Hva er problematferd? Mekanismene bak og effektiv behandling. ” og ”Hundens liv i 2015 – hvilket press er min hund utsatt for?”.

Fagdagen vil bli avholdt på Quality Airport Hotel Stavanger helgen 21- 22. mars. For NAS-medlemmer vil helgen bli avsluttet blir det hele avsluttet med årsmøtet i Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr 22. Mars kl 16.30.

Sted
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 14055 Stavanger, Telefon: +47 51 94 20 00

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-airport-hotel-stavanger/

flyplass: https://avinor.no/en/airport/stavanger-airport/

 

Program,

Lørdag 21.mars

11.00 – 12.00  -Lokalene åpner

12.00 – 14.00 – Introduksjon :  hva er problematferd og hvorfor er det viktig å ha en vitenskapelig tilnærming til denne type atferd? Daniel Mills

14.00 – 15.00 – lunsj

15.00 – 16.30 – Hundens liv i 2015. Hvor mye press er min hund under. Daniel Mills

16.30 – 18.00  – Atferdsproblemer, hva skjer i kroppen? En neuro—bioligisk tilnærming. Daniel Mills

19.00 – Felles middag for medlemmer, og ellers interesserte  (ikke inkludert i kurspris)

 

Søndag 22. Mars

10.00 – 13.00 – Følelsene og motivasjonene bak problematferd, og hvordan vurdere differensialdiagnoser. Daniel Mills

13.00 – 14.00 – lunsj

14.00 – 16.00 – Kartlegging av spesifikke behandlinger på spesifikk diagnose, og testing av hypoteser. Daniel Mills

16.30 – 18.00 – Årsmøte NAS (kun for medlemmer)

 

Pris

1200,- for lørdagen (inkl lunsj) per deltaker

2000,- for hele helgen (inkl lunsj) per deltaker

 

For medlemmer av NAS gjelder egen pris.

 

Spørsmål eller bindende påmelding skjer til styremedlem og sektretær Gry Eskeland på: gry@atferdssenter.no  Husk å gi beskjed om du vil å delta på en eller begge dagene, og om du ønsker å delta på felles middag lørdag kl 19.00

Påmeldingsfrist 21. februar.

 

Årsmøtet vil finne sted søndag 22. mars og saker som medlemmene ønsker å få tatt opp på Årsmøtet sendes til styret: post@nafs.flywheelsites.com  innen 15. februar. Medlemmers forslag til kandidater sendes til valgkomiteen: innen 15. februar.  Innkalling med saksliste sendes ut til medlemmene tre uker før årsmøtet.

 

Om foreleseren og om temaene;

 ”Hva er problematferd? Mekanismene bak og effektiv behanling. ” og ”Hundens liv i 2015 – hvilket press er min hund utsatt for?”

Daniel Mills starter med en introduksjon der han forklarer hvordan de tenker rundt atferdsproblemer ved Lincoln University. Han er opptatt av å forklare hvilke implikasjoner dette har for hvordan vi skal forstå den siste forskningen i vårt felt. Han vil deretter gå gjennom en del av forskningen de har gjort på emosjoner (frykt, panikk, glede,etc)  , der de har brukt kombinasjon av affektiv nevrovitenskap og  psykobiologi. Han vil også ta for seg hundens liv i 2015 og hvilket press vi utsetter hundene våre for med tanke på trening, aktiviteter og miljøet de lever i.

En del av helgen er viet til den praktiske gjennomføringen av behandlingen, hvordan kan vi som atferdskonsulenter bli mer presis i diagnostisering og hvilke behandlingsforslag skal vi velge. Hvordan kan vi gi konkrete, spesifikke råd til klienter? Dagens klienter er travle, og Daniel Mills ser vårt behov av å gi dem få men effektive øvelser. Han vil ikke fokusere på de enkelte øvelsene, men heller gi eksempler på dette i form av kasusbeskrivelser. Det vil bli gitt mulighet for diskusjon av kasus.

Daniel Mills, Lincoln University, U.K.I am a RCVS, European and ASAB recognised specialist in clinical animal behaviour, as such I have been developing and exploring new interventions for behaviour problems, such as:
The use of semiochemicals to control the emotional reaction of animals (pheromonatherapy)
The use of mirrors to control stereotypic weaving in horses
I also have a strong research interest in the comparative psychology underpinning these conditions and other behaviours. I am particularly interested in what makes an individual different and how this arises from their interaction with the environment. This links both my applied and fundamental research, for example by examining how we and non-human animals recognise and respond to the emotional state of another
More recently I have had opportunities to scientifically explore my interests in the potential value of our relationships with animals. My research in this area focuses on the benefits from pet keeping using a multidisciplinary approach, for example collaborations with biologists, health care professionals, psychologists, lawyers and economists. Recent projects include:
An examination of the effect of a pet dog on families with an autistic child,The economic significance of pet dogs to the UK,The position of the cat in UK legislations and
Matching of dogs with potential adoptersdaniel mills

 

 

Rull til toppen