Bli atferdskonsulent

For å bli atferdskonsulent sertifisert av NAS kreves det som oppgitt under sertifiseringskravene både teoretisk og praktisk erfaring. For å forenkle muligheten til å få tatt deler av grunnlaget for den teoretiske, faglige delen i forhold til selskapsdyr arrangerer Universitetet for miljø- og biovitenskap, NMBU, en kursserie  bestående av 6 moduler. Dette kurset er bestilt av NAS,  modulene utgjør 30 studiepoeng og består av ulike emner innenfor etologi, læringsteori, dyrevelferd og lovgivning samt emner som nevropsykologi og rådgivningspedagogikk. Dersom man har studiepoeng innenfor disse områdene fra andre utdanningsinstitusjoner som en del av sin høyere utdanning, kan det søkes om fritak for de av modulene som allerede er dekket. For mer informasjon om denne kursserien se NMBU’s sider som du finner her:

NMBU har inntil videre satt opp modul i Etologi og Antrozoologi våren 2014, og  NAS arbeider for å få ført denne kursserien videre slik at man fortsatt får utdannet nye atferdskonsulenter, enten ved hjelp av NMBU eller andre egnede utdanningsinstitusjoner.

Denne kursserien eller enkelte av modulene utgjør på egenhånd et godt teoretisk grunnlag, og kan være en flott mulighet for egen kompetanseheving og som  en faglig ressurs som gir tyngde utad. Dette vil derfor være relevant også for medlemmer eller andre i virke med dyr som ønsker å utvikle seg faglig sett, uavhengig av sertifisering.

Sammen med en teoretisk og faglig grunnlag, er det også selvsagt viktig med praktisk erfaring for å kunne holde atferdskonsultasjoner. Mange våre medlemmer lang praktisk erfaring med selskapsdyr, i tillegg  til at flere også har tverrfaglig erfaring fra blant annet humanomsorg, veterinær- og dyrepleiervirke, samt forskjellige andre yrkesgrupper som involverer ulike dyrearter.

 

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen