Faglig og kompetent hjelp når man søker rådgivning og behandling rundt atferdsproblematikk er viktig!

Her finner du en oversikt over medlemmer av NAS som holder atferdskonsultasjoner, og hvilke arter det konsulteres. For å finne en i nærheten av deg, klikk deg inn på aktuelle fylke eller nærmeste fylke. Du kan også bruke søkefeltet i menyen til høyre.

I oversikten vil det være inndelt etter om konsulenten har fullført utdanningsserien/har tilsvarende godkjent utdanning, som vil ligge til grunn som det teoretiske kravet for å kunne søke om sertifisering,
eller om konsulenten har påbegynt/tatt deler av utdanningsserien, som ligger i kravet for sertifisering.

Disse konsulentene forplikter seg i sitt arbeid å følge de etiske retningslinjene NAS har satt. For mer informasjon om den enkelte atferdskonsulent henviser vi til den oppgitte kontaktinformasjonen, samt eventuelle hjemmesideadresse.

Vennligst kryss av i filterboksen for få opp informasjon om konsulentene.

Tilbyr konsultasjon for
Virkeområde
Telefon:
E-post:
Nettside:

Sertifisering

Tilholdssted

Virkeområde

Tilbyr konsultasjoner for

Rull til toppen