Troms

 

Atferdskonsulenter som har påbegynt eller fullført deler av utdanningsserien:

Berit Karina Bendiksen

Tilholdssted: Tromsø

Dekker: Tromsø

Telefonnummer: 92259445

E-post: bendiksen13@gmail.com

Tilbyr konsultasjoner for: hund